Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Bình (1930 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Bình (1930 - 2015)
Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
Số trang: 263 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 3/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hòa Bình là xã giàu truyền thống cách mạng thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, xã Hòa Bình là nơi có phong trào đấu tranh cách mạng rất sớm và sôi nổi, là một trong những “chiếc nôi” cách mạng có tổ chức đảng đầu tiên trong huyện và tỉnh. Chi hội Thanh niên - sau này là Chi bộ Đảng xã Hòa Bình - khi mới thành lập còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng luôn nỗ lực, chủ động, từng bước lãnh đạo người dân địa phương chống thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xã Hòa Bình nhiều lần được Tỉnh ủy Vĩnh Long và các cơ quan khác của tỉnh, huyện chọn làm căn cứ đứng chân, tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh nhà, góp phần cho ngày toàn thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử. Bước vào thời kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Bình đã phát huy truyền thống cách mạng của xã anh hùng, xây dựng quê hương về mọi mặt, đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới, nhất là thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã.

  Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Bình (1930 - 2015), góp phần ghi lại một chặng đường lịch sử hào hùng, những cống hiến to lớn của Đảng bộ và nhân dân địa phương. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, phản ánh một cách sinh động, có hệ thống về quá trình phát triển của Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Bình từ năm 1930 đến năm 2015, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đời sống xã hội ngày càng có hiệu quả, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào trong các thế hệ người dân nơi đây. Đó là hành trang, động lực để mỗi người dân xã Hòa Bình vững tin, quyết tâm dựng xây quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh trong kỷ nguyên mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Vũ Tuyến, ThS. Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chi hội in khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Hiệp hội in Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy Lữ đoàn 962
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hồng Lê - ThS. Lương Thị Hoài Thanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
  Giá tiền: 131.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Thông tấn xã Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ