Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Lai Vung (1945 – 2015)

Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Lai Vung (1945 – 2015)
Tác giả: Ban Chỉ huy quân sự huyện Lai Vung, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp
Số trang: 363 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung làm nổi bật tinh thần chiến đấu, ý chí cách mạng kiên cường, những thắng lợi vẻ vang của lực lượng vũ trang huyện Lai Vung dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; đồng thời, tái hiện lại quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng vũ trang Lai Vung tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, ra sức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 598.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng, Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng (Chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ