Loading...

Luật Phòng, chống thiên tai (hiện hành)(sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Phòng, chống thiên tai (hiện hành)(sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 87 trang
Giá tiền: 22.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) gồm 06 chương, 47 điều. Nội dung cuốn sách được nhất thể hoá từ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020. Luật đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Cuốn sách giúp độc giả tìm hiểu và thực thi các quy định hiện hành của pháp luật về phòng, chống thiên tai.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ