Loading...

Luật Thi hành án dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018)

Luật Thi hành án dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 190 trang
Giá tiền: 37.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Thi hành án dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) gồm 09 chương, 183 điều. Nội dung cuốn sách được nhất thể hoá từ Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và Luật cạnh tranh năm 2018. Cuốn sách giúp độc giả tìm hiểu và thực thi các quy định hiện hành của pháp luật về thi hành án dân sự.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ