Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 215 trang
Giá tiền: 45.000 đ
Xuất bản: Tháng 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020) được nhất thể hóa từ văn bản Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Nội dung cuốn sách có cấu trúc gồm 17 chương, 173 điều, quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.              

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Minh Khôi, ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiền, ThS. Phạm Thị Phương Thảo
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 11.000 đ