Luật Bảo hiểm xã hội (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019)

Luật Bảo hiểm xã hội (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 114 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 9 chương, 125 điều, quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Nội dung Luật Bảo hiểm xã hội mà cuốn sách cung cấp là văn bản hợp nhất của Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 và Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Bộ luật Lao động năm 2019.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ