Luật Bảo hiểm y tế (hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018, 2020)

Luật Bảo hiểm y tế (hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018, 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 63 trang
Giá tiền: 28.000 đ
Xuất bản: 6/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008, quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

  Cuốn sách Luật Bảo hiểm y tế (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018, 2020) là văn bản được hợp nhất giữa Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và phần sửa đổi, bổ sung của 5 văn bản luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013; Luật Phí và lệ phí năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Cư trú năm 2020, tạo thành một văn bản về Luật Bảo hiểm y tế thống nhất, thuận tiện trong việc tra cứu và áp dụng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ