Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (hiện hành)

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 46 trang
Giá tiền: 15.000 đ
Xuất bản: Tháng 3/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp toàn văn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (hiện hành) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật gồm 5 chương, 28 điều, quy định về phạm vi, phân loại bí mật nhà nước, ban hành danh mục bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật được áp dụng thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ