Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (Hiện hành)

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (Hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 47 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản: Tháng 3/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 5 chương và 28 điều, quy định về phạm vi, phân loại, danh mục bí mật nhà nước; hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm bảo vệ nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật này được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ