Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (sửa đổi năm 2018) và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (sửa đổi năm 2018) và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 272 trang
Giá tiền: 61.000 đ
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội  khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 17/11/2010 và được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 sửa đổi, bổ sung thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, ngày 20/11/2018.

  Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ