Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2018)

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2018)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 91 trang
Giá tiền: 44.000 đ
Xuất bản: Tháng 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật gồm 05 chương, 77 điều, quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật với các vấn đề cụ thể như: Phân tích nguy cơ dịch hại; Vùng không nhiễm sinh vật gây hại; Kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Thuốc bảo vệ thực vật; Thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật, hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật; Thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm; Thuốc bảo vệ thực vật sinh học; Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; Thời gian cách ly… Luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; áp dụng với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại Việt Nam.

  Ngày 20/11/2018, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó có nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

  Cuốn sách là văn bản hợp nhất của hai văn bản luật nêu trên, giúp độc giả thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu pháp luật về vấn đề bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ