Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Tác giả: Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền
Số trang: 148 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quốc hội và Hội đồng nhân dân là các cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương do cử tri bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phục vụ lợi ích chung của nhân dân và nói lên tiếng nói của nhân dân. Do đó, cần phải bầu chọn được các đại biểu thực sự xứng đáng, vừa có tâm, vừa có tài, hết lòng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

  Để chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền thuộc Hội đồng bầu cử Quốc hội khóa XIII và đại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 xuất bản cuốn sách Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

  Nội dung cuốn sách là sự hợp nhất các văn bản Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 với các văn bản luật sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Quy chế về kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11 ngày 03-7-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích, đáp ứng các nhu cầu tìm hiểu các quy định pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, phục vụ có hiệu quả quá trình tổ chức công tác bầu cử.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ