Luật biên giới quốc gia năm 2003 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật biên giới quốc gia năm 2003 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội, Chính phủ
Số trang: 392 trang
Giá tiền: 70.000 đ
Xuất bản: Tháng 2011
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật biên giới quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17-6-2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2004. Luật biên giới quốc gia được ban hành đã thiết lập hành lang pháp lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành đã ban hành nhiều nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư hướng dẫn thực thi Luật biên giới quốc gia trên các lĩnh vực cụ thể.

  Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Luật biên giới quốc gia năm 2003 và văn bản hướng dẫn thi hành.

  Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Quy định về biên giới quốc gia. Phần này gồm 14 văn bản Luật và dưới luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành có liên quan đến những quy định chung về biên giới quốc gia như: Luật biên giới quốc gia; Quy định về việc tổ chức triển khai thi hành Luật biên giới quốc gia; Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quy chế khu vực biên giới biển; Hướng dẫn thực hiện Quy chế khu vực biên giới biển; Hướng dẫn thực hiện Quy định cửa khẩu biên giới đất liền; Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Quy định về quản lý bảo vệ an ninh, trật tự tại của khẩu cảng biển; Quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Quy định về hoạt động đối ngoại biên phòng; Quy định về việc thực hiên thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

  Phần thứ hai: Một số quy định có liên quan. Phần này gồm 10 văn bản luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan ban hành quy định cụ thể về những vấn đề có phạm vi ngành liên quan đến biên giới quốc gia như: Pháp lệnh Bộ đội biên phòng; Quy định quân hiệu, cấp hiệu, lễ phục, quân kỳ, phù hiệu kiểm soát, biển công tác, cờ hiệu, giấy chứng minh của Bộ đội biên phòng; Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bộ đội biên phòng; Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quy định về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao; Quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ