Luật Bình đẳng giới (hiện hành)

Luật Bình đẳng giới (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 40 trang
Giá tiền: 11.000 đ
Xuất bản: Tháng 3/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Bình đẳng giới (hiện hành) gồm 6 chương, 44 điều, quy định về nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới; thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

  Luật được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ