Luật bình đẳng giới

Luật bình đẳng giới
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 40 trang
Giá tiền: 10.000 đ
Xuất bản: 2010
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới, việc thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới. Luật giúp xác định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc: hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới; ban hành và thực thi các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới; đảm bảo bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đánh giá việc thực hiện.

  Luật bình đẳng giới với những quy định có tính hệ thống đã góp phần khẳng định những cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ, thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; góp phần thực hiện mục tiêu tiến bộ của nhân loại.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ