Luật Căn cước công dân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Căn cước công dân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 43 trang
Giá tiền: 23.000 đ
Xuất bản: 4/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Căn cước công dân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) gồm 6 chương, 39 điều, quy định về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

  Nội dung cuốn sách là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Căn cước công dân năm 2014 và Luật Cư trú năm 2020.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ