Luật Cạnh tranh

Luật Cạnh tranh
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 120 trang
Giá tiền: 26.000 đ
Xuất bản: Tháng 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Cạnh tranh được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, thay thế cho Luật Cạnh tranh năm 2004. Luật Cạnh tranh năm 2018 và cũng là bộ luật hiện hành gồm 10 chương, 118 điều, quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.

  Với nhiều sửa đổi, bổ sung mới so với Luật Cạnh tranh năm 2004, Luật Cạnh tranh năm 2018 là cơ sở pháp lý vững chắc để tạo lập, duy trì, thúc đẩy bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ