Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 78 trang
Giá tiền: 9.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua vào ngày 21-11-2007, có hiệu lực từ ngày 1-7-2008. Luật gồm 7 chương, 72 điều, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại Việt Nam.

  Nội dung của Luật bao gồm các quy định chung; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng; kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

  GIAO LINH

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ