Luật Chứng khoán (hiện hành)

Luật Chứng khoán (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 74.000 đ
Xuất bản: Tháng 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Chứng khoán được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật gồm 10 chương, 135 điều, quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  Đây là văn bản luật cần có đối với tất cả các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động về chứng khoán, như các cá nhân, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước tham gia thị trường chứng khoán, các công ty đại chúng, thành viên của các sở giao dịch chứng khoán và các công ty con...

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
  Giá tiền: 138.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ