Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Tập 3 Các thông tư quy định chi tiết về tổ chức kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Tập 3 Các thông tư quy định chi tiết về tổ chức kinh doanh chứng khoán
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 748 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách nằm trong bộ sách Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành gồm 04 tập, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xuất bản.

  Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành,Tập 3. Các thông tư quy định chi tiết về tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm:

  - Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

  - Thông tư số 97/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

  Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

  Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

   - Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

  Đây là tài liệu hữu ích cho bạn đọc trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và nắm bắt các quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực chứng khoán.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ