Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật chứng khoán năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật này quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Để bảo đảm thực thi Luật Chứng khoán có hiệu quả, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các nghị định, thông tư quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành Luật. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và nắm bắt các quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực luật chứng khoán, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xuất bản bộ sách: Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Bộ sách gồm 4 tập:

  Tập 1. Luật Chứng khoán năm 2019;

  Tập 2. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

  Tập 3. Các thông tư quy định chi tiết về tổ chức kinh doanh chứng khoán;

  Tập 4. Các thông tư quy định chi tiết về công ty đại chúng, tổ chức thị trường, đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

  Độc giả có thể tham khảo bộ sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành có số trang: Tập 1, Luật Chứng khoán năm 2019, 171 trang; Tập 2, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, 719 trang; Tập 3, các thông tư quy định chi tiết về tổ chức kinh doanh chứng khoán, 747 trang; Tập 4, các thông tư quy định chi tiết về công ty đại chúng, tổ chức thị trường, đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, 899 trang

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ