Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 1012 trang
Giá tiền: 146.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật chứng khoán đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-6-2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2007. Sau khi luật ra đời, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Tháng 3-2007, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách: Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ đó đến nay, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản mới về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin mới nhất và có hệ thống khi tìm hiểu và thực thi pháp luật về chứng khoán, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tái bản có bổ sung cuốn sách: Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành.

   Nội dung cuốn sách gồm: Luật chứng khoán năm 2006, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19-01-2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và toàn bộ 30 văn bản pháp luật mới nhất liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán (từ năm 2005 đến 2008) do Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ban hành.

  Đây là tài liệu hữu ích, không thể thiếu đối với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, các doanh nghiệp đã và chuẩn bị cổ phần hoá, các công ty tài chính, ngân hàng thương mại, các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán, các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên các trường đại học và các độc giả quan tâm tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán.

  MAI LAN

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ