Luật Công an nhân dân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2023)

Luật Công an nhân dân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2023)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 64 trang
Giá tiền: 20.000 đ
Xuất bản: 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Công an nhân dân được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 đã đáp ứng tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Sau 5 năm thi hành, qua tổng kết, rà soát cho thấy, quá trình thi hành Luật đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn, cần phải điều chỉnh, sửa đổi, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan. Ngày 22/6/2023, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

  Cuốn sách Luật Công an nhân dân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2023) là văn bản nhất thể hóa của Luật Công an nhân dân năm 2018 và phần sửa đổi, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2003.

  Luật gồm 7, chương 46 điều, quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chúc năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân; bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ