Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 162 trang
Giá tiền: 34.000 đ
Xuất bản: 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Đấu thầu năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Việc ban hành và thực hiện Luật cùng với các quy định pháp luật liên quan đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong điều chỉnh hoạt động mua sắm, quản lý sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu, tạo niềm tin cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật Đấu thầu năm 2013 đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sửa đổi toàn diện luật này.

  Trên cơ sở đó, ngày 23/6/2023, Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Đấu thầu năm 2023, sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 và thay thế Luật Đấu thầu năm 2013. Luật Đấu thầu năm 2023 gồm 10 chương, 96 điều, quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh.

  Với nhiều nội dung mới như: phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng Luật; các hình thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà đầu tư; ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; hoạt động đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị vật tư y tế; quy trình thủ tục đấu thầu; hợp đồng trong lựa chọn nhà thầu; quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu…, Luật Đấu thầu năm 2023 là cơ sở pháp lý quan trọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong nước, hoạt động mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, mua sắm xanh nhằm bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ