Luật đấu thầu năm 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009) - (song ngữ Việt - Anh)

Luật đấu thầu năm 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009) - (song ngữ Việt - Anh)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngày 29-11-2005, Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật đấu thầu. Luật đấu thầu có 6 chương với 77 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-4-2006. Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án như: Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển; Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân…

  Ngày 19-6-2009, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Luật này có phạm vi, nội dung điều chỉnh gồm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật doanh nghiệp, Luật đất đai và Luật nhà ở. Theo đó, nội dung này sửa đổi, bổ sung năm nhóm vấn đề cơ bản trong Luật đấu thầu năm 2005, đó là: sửa đổi quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; về chỉ định thầu; về phân cấp trong đấu thầu; chế tài xử lý các hành vi vi phạm về đấu thầu và một số nội dung khác gồm sửa đổi quy định về sơ tuyển, tiếp nhận hồ sơ dự thầu. Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật đấu thầu nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác đấu thầu; tạo sự chủ động, linh hoạt cho người quyết định đầu tư trong công việc sơ tuyển nhà thầu, quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu; tăng cường phân cấp trong đấu thầu cho chủ đầu tư cùng với việc tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát, xử phạt của người quyết định đầu tư, nhằm rút ngắn thời gian trong đấu thầu và gắn trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư đối với chất lượng và tiến độ của dịch vụ tư vấn, hàng hóa và công trình; tăng cường chế tài xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; xử lý các vướng mắc về thủ tục đấu thầu, phù hợp với tình hình thực tế…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ