Luật Đầu tư công

Luật Đầu tư công
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 120 trang
Giá tiền: 26.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Đầu tư công được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

  Luật Đầu tư công gồm 6 chương, 101 điều, quy định về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công; thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra, giám sát kế hoạch chương trình, dự án đầu tư công; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ