Luật Đầu tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022)

Luật Đầu tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 166 trang
Giá tiền: 75.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Đầu tư quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

  Luật được ban hành năm 2020 và được sửa đổi, bổ sung năm 2022 cùng với một số luật khác.

  Cuốn sách Luật Đầu tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022) cung cấp văn bản hợp nhất Luật Đầu tư năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, giúp bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và áp dụng luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
  Giá tiền: 138.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ