Luật Điện lực (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2018, 2022)

Luật Điện lực (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2018, 2022)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 83 trang
Giá tiền: 44.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Điện lực quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.

  Nội dung cuốn sách là văn bản Luật Điện lực năm 2004 được hợp nhất với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực của ba văn bản hoàn thiện các quy định của Pháp luật về điện lực năm 2012, 2018, 2022, giúp bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và áp dụng Luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ