Luật Doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022)

Luật Doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 294 trang
Giá tiền: 122.000 đ
Xuất bản: 3/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022) gồm 10 chương, 218 điều, quy định về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 2014.

  Ngày 11/1/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

  Cuốn sách Luật Doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022) là văn bản Luật hợp nhất của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các nội dung của lần sửa đổi năm 2022, tạo thành một văn bản Luật Doanh nghiệp thống nhất, hiện hành và mới nhất, thuận tiện trong sử dụng, tra cứu và học tập.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ