Luật Du lịch (Hiện hành)

Luật Du lịch (Hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 84 trang
Giá tiền: 15.000 đ
Xuất bản: Tháng 08-2018
Toàn văn luật gồm 9 chương và 78 điều, quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018.

  Toàn văn luật gồm 9 chương và 78 điều, quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh (Chủ biên)
  Giá tiền: 179.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đường (Chủ biên) - TS. Lê Văn Thành
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 87.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
  Giá tiền: 273.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 65.000 đ