Luật Giá (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2020, 2022)

Luật Giá (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2020, 2022)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 0 trang
Giá tiền: 23.000 đ
Xuất bản: Tháng 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Giá được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013, là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, được xác định là luật chuyên ngành có giá trị pháp lý cao nhất trong lĩnh vực giá, điều chỉnh toàn diện các hoạt động về quản lý điều hành giá, thẩm định giá; được ưu tiên vận dụng trong các trường hợp xung đột pháp luật liên lĩnh vực giá.

  Nội dung cuốn sách Luật Giá (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2020, 2022) là văn bản được hợp nhất giữa Luật Giá năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022. Luật gồm 5 chương, 48 điều giúp bạn đọc thuận tiện khi tra cứu, tìm hiêu, áp dụng pháp luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 53.000 đ