Luật Giá

Luật Giá
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 132 trang
Giá tiền: 29.000 đ
Xuất bản: 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Giá. Sau 10 năm thi hành Luật, công tác quản lý, điều hành giá được thực hiện nhất quán theo thị trường góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội; hoạt động thẩm định giá phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên đến nay, đã phát sinh một số hạn chế, bất cập trước sự biến đổi mạnh mẽ của thực tiễn, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế.

  Trên cơ sở đó, ngày 19/6/2023, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Giá năm 2023, thay thế Luật Giá năm 2012. Luật gồm 8 chương, 75 điều, quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng trong lĩnh vực giá, thẩm định giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước; tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; cơ sở dữ liệu về giá; thẩm định giá; thanh tra chuyên ngành về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ