Luật hình sự so sánh

Luật hình sự so sánh
Tác giả: PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn
Số trang: 446 trang
Giá tiền: 166.500 đ
Xuất bản: Tháng 4-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 11 chương, trình bày các chế định cơ bản thuộc Phần chung Bộ luật hình sự như: nguồn của luật hình sự; tội phạm; chủ thể của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm, hình phạt; các loại hình phạt; quyết định hình phạt... và thuộc Phần các tội phạm của Bộ luật hình sự: các tội xâm phạm tính mạng; các tội xâm phạm sở hữu; các tội phạm về tình dục. Đặc biệt trong cuốn sách tác giả có sự phân tích, đối chiếu pháp luật hình sự, thực tiễn xét xử hình sự và các học thuyết pháp lý hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Tây Ban Nha, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Cộng hòa Thụy Sĩ, Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ