Luật hoạt động chữ thập đỏ

Luật hoạt động chữ thập đỏ
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 28 trang
Giá tiền: 5.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật hoạt động chữ thập đỏ, gồm 8 chương, 34 điều quy định về hoạt động chữ thập đỏ; biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ; vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ; hợp tác quốc tế về hoạt động chữ thập đỏ; Hội chữ thập đỏ Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong hoạt động chữ thập đỏ. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ