Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (hiện hành)

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 144 trang
Giá tiền: 29.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

  Luật gồm 5 chương, 91 điều, quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; quyền, trách nhiệm bảo đảm hoạt động giám sát của các chủ thể giám sát, của các cơ quan, tổ chức và cá nhân chịu sự giám sát…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ