Luật Hôn nhân và gia đình (hiện hành)

Luật Hôn nhân và gia đình (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 98 trang
Giá tiền: 20.000 đ
Xuất bản: Tháng 02/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Hôn nhân và gia đình (hiện hành) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật gồm 9 chương, 133 điều, quy định về chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

  Cuốn sách Luật Hôn nhân và gia đình (hiện hành) tái bản năm 2022, trình bày toàn văn văn bản Luật Hôn nhân và gia đình (hiện hành), giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ