Luật Hợp tác xã

Luật Hợp tác xã
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 156 trang
Giá tiền: 33.000 đ
Xuất bản: 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Hợp tác xã năm 2023 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và thay thế Luật Hợp tác xã năm 2012. Luật gồm 12 chương, 115 điều, quy định về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản và hoạt động có liên quan của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chính sách của Nhà nước về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Luật này áp dụng đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản và hoạt động có liên quan của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  Nội dung Luật Hợp tác xã năm 2023 đã thể hiện những đột phá mới trong tư duy lập pháp. Nhiều nội dung mới liên quan đến hợp tác xã được ban hành thay thế cho những quy định cũ như: các quy định về bản chất hợp tác xã, phát triển thành viên hợp tác xã (bổ sung, phân loại thành viên, quy định cụ thể 07 nguyên tắc mang tính bản chất hợp tác xã của Liên minh hợp tác xã, bổ sung quy định quỹ chung không chia…); các quy định mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho hợp tác xã phát triển, tăng tỷ lệ vốn góp tối đa của thành viên chính thức, thành viên có quyền góp vốn bằng nhiều hình thức; bổ sung các quy định về nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hợp tác xã, các quy định nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ