Luật Kế toán (hiện hành), (Sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Luật Kế toán (hiện hành), (Sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 81 trang
Giá tiền: 21.000 đ
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 6 chương, 74 điều, quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

  Nội dung cuốn sách là văn bản nhất thể hóa của 02 văn bản: Luật Kế toán năm 2015  và các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán trong Luật Quản lý thuế năm 2019, giúp bạn đọc thuận tiện trong việc tra cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu, TS. Nguyễn Thanh Tú, ThS. Lê Thị Hoàng Thanh, Đinh Thị Phương Hảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 138.000 đ
  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí
  Giá tiền: 134.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ