Luật Kế toán (hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2019)

Luật Kế toán (hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 82 trang
Giá tiền: 35.000 đ
Xuất bản: 6/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Kế toán được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015 tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 01/01/2017. Cuốn sách Luật Kế toán (hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2019) cung cấp văn bản luật được hợp nhất từ Luật Kế toán năm 2015 và Luật Quản lý thuế năm 2019. Luật quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. Luật Kế toán là văn bản pháp lý cao nhất cho việc thực hiện công tác kế toán của nước ta. Luật đã tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh bộ tài chính ban hành các văn bản quy định chi tiết về chế độ kế toán chuẩn mực kế toán và tổ chức quản lý nhà nước về công tác kế toán cũng như kiểm tra giám sát. Các văn bản trên đã tạo lập khuôn khổ pháp luật đầy đủ, toàn diện về kế toán để áp dụng thống nhất trong cả nước, đồng thời, trên cơ sở các quy định trên đây, tổ chức hệ thống kế toán của Việt Nam đã được phân định rõ ràng, cụ thể hơn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ