Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 78 trang
Giá tiền: 39.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách là văn bản nhất thể hóa từ Luật Kinh doanh bất động sản đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014 và phần nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Luật Đầu tư đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020. Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) gồm 6 chương, 82 điều, quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Cuốn sách giúp độc giả tìm hiểu và thực thi các quy định hiện hành của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh (Chủ biên)
  Giá tiền: 179.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đường (Chủ biên) - TS. Lê Văn Thành
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 87.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
  Giá tiền: 273.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ