Luật Luật sư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015)

Luật Luật sư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 96 trang
Giá tiền: 21.000 đ
Xuất bản: Tháng 3/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Luật sư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015) gồm 9 chương, 94 điều, quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

  Cuốn sách là văn bản nhất thể hóa của 03 văn bản: Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 và các nội dung liên quan đến sửa đổi Luật Luật sư trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, giúp bạn đọc thuận tiện trong việc sử dụng, tra cứu.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ