Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022)

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 47 trang
Giá tiền: 22.000 đ
Xuất bản: 3/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011, thay thế luật Ngân hàng Nhà nước năm 1997, sửa đổi, bổ sung năm 2003.

  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, nâng cao trách nhiệm, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước trong việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự vận hành an toàn, hiệu quả của các hệ thống thanh toán, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết và thông lệ, chuẩn mực quốc tế về ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách là văn bản luật được hợp nhất giữa Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 và phần nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ