Luật Ngân sách nhà nước (hiện hành) (sửa đổi năm 2020)

Luật Ngân sách nhà nước (hiện hành) (sửa đổi năm 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 116 trang
Giá tiền: 41.000 đ
Xuất bản: Tháng 6/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015, thay thế Luật năm 2002. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 bố cục gồm 7 chương, 77 điều, quy định về: lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

  Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Luật đã được sửa đổi một số nội dung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cuốn sách Luật Ngân sách nhà nước (hiện hành) (sửa đổi năm 2020) là văn bản luật hợp nhất của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và nội dung sửa đổi năm 2020 tại Luật Doanh nghiệp, là văn bản luật quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ