Luật Nghĩa vụ quân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Luật Nghĩa vụ quân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 48 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản: 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Nghĩa vụ quân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) gồm 9 chương và 62 điều, quy định nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

  Nội dung cuốn sách là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ