Luật Nghĩa vụ quân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Luật Nghĩa vụ quân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 59 trang
Giá tiền: 27.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Nghĩa vụ quân sự được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Trong quá trình thực hiện, Luật này đã phát sinh một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung, vì vậy, Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019 đã có điều khoản sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

  Nội dung cuốn sách Luật Nghĩa vụ quân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Luật Dân quân tự vệ năm 2019; gồm 9 chương và 62 điều, quy định nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ