Luật Nhà ở (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020)

Luật Nhà ở (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 195 trang
Giá tiền: 38.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách là văn bản Luật Nhà ở được hợp nhất từ năm văn bản luật: Luật kiến trúc năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019; Luật Đầu tư năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18/6/2020. Đây là văn bản luật hoàn chỉnh, giúp bạn đọc thuận tiện trong tra cứu và áp dụng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ