Luật nhà ở năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Song ngữ Kinh - Khmer)

Luật nhà ở năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Song ngữ Kinh - Khmer)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 204 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách này gồm có Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai (trích nội dung có liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở năm 2005); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (trích nội dung có liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở năm 2005);

  Luật nhà ở năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (là bản hợp nhất giữa Luật nhà ở năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản).

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ