Luật Phá sản (hiện hành)

Luật Phá sản (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 131 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Luật Phá sản (hiện hành) gồm Lệnh số 11/2014/L-CTN ngày 30/6/2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật Phá sản năm 2014. Luật Phá sản năm 2014 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, thay thế cho Luật Phá sản năm 2004.

  Luật Phá sản năm 2014 quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Luật Phá sản năm 2014 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp và hợp tác xã mà không tính đến các chủ thể kinh doanh khác như cá nhân, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh.

  Luật gồm 133 điều, được quy định trong 14 chương: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Chương III: Mở thủ tục phá sản; Chương IV: Nghĩa vụ về tài sản; Chương V: Các biện pháp bảo toàn tài sản; Chương VI: Hội nghị chủ nợ; Chương VII: Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; Chương VIII: Thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; Chương IX: Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; Chương X: Xử lý tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã có tranh chấp; Chương XI: Thủ tục phá sản có yếu tố nước ngoài; Chương XII: Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; Chương XIII: Xử lý vi phạm; Chương XIV: Điều khoản thi hành.

  So với Luật Phá sản năm 2004, Luật này được đánh giá là có những sửa đổi khá căn bản và toàn diện. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể: Tiêu chí xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, chế định quản tài viên, thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án, thủ tục thương lượng trước khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản…

  Đây có thể coi là bước tiến đáng kể trong việc hoàn thiện pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo cơ sở pháp lý cho cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Luật Phá sản năm 2014 là văn bản pháp luật hoàn chỉnh nhất và đầy đủ nhất đến nay trong việc giải quyết các vấn đề phá sản của doanh nghiệp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ