Luật Phá sản (hiện hành)

Luật Phá sản (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 143 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tình trạng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ dẫn tới phá sản xảy ra phổ biến. Để bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp và các chủ nợ, Luật Phá sản được ban hành, đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa những quy định này.

  Cuốn sách tổng hợp các chế tài của Nhà nước để điều chỉnh về thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức tín dụng trong quá trình phá sản pháp luật có quy định và hướng dẫn rõ trình tự thực hiện giải quyết và chân lý tài sản cho các doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục này.

   Luật Phá sản hiện hành được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19/6/2014. So với Luật Phá sản năm 2004, Luật năm 2014 được đánh giá là có những sửa đổi khá căn bản và toàn diện gồm một số nội dung sửa đổi, bổ sung như: tiêu chí xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, chế định quản tài viên, về thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án, về thủ tục thương lượng trước khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ