Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (Sửa đổi, bổ sung năm 2008)

Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (Sửa đổi, bổ sung năm 2008)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 17.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy.

  Để giúp bạn đọc có thể tham khảo toàn bộ các quy định của Luật phòng, chống ma túy từ khi ban hành cho đến nay, cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật phòng, chống ma túy năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008 và Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (được sửa đổi, bổ sung năm 2008) được “nhất thể hóa” từ Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và những phần đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ